Ληψη αυξημένων μέτρων

  • Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου, 2019 - 16:07

Σε συνέχεια ανωτέρω (Α) και (Β) σχετικών σας ενημερώνουμε ότι στην περιοχή των Κυκλάδων πρόκειται να σημειωθούν τα εξής καιρικά φαινόμενα: α) Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από την τετάρτη (13-02-2019) με κύρια χαρακτηριστικά: τους πολύ θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους (8-9 μποφόρ),που μετά το μεσημέρι της τετάρτης ( 1 3 - 2 - 2019) κ α ι κατά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της πέμπτης θα φτάσουν στο α ι γα ί ο τ α 1 0 μποφόρ. Εξασθένηση των βοριάδων αναμένεται από τις πρωινές ώ ρ ε ς της παρασκευής ( 1 5 - 0 2 - 2 0 1 9 ) . β ) τ ι ς κ α τ ά τόπους ι σ χ υ ρ έ ς βροχές και κ α τ α ι γ ί δ ε ς που θα επηρεάσουν από τις πρωινές ώρες της τ ε τ ά ρ τ η ς ( 1 3 - 0 2 - 2 0 1 9 ) έως  και τις πρωινές ώρες της πέμπτης ( 1 4 - 0 2 - 2 9 1 9 ) τ ι ς Κ υ κ λ ά δ ε ς , την Κρήτη, τα ν η σ ι ά του ανατολικού α ι γ α ί ο υ κ α ι τ α Δ ω δ ε κ ά ν η σ α .

2. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός, την απήχηση και την αμεσότητα που έχουν τα Μαζικής Ενημέρωσης στο κοινό και αφετέρου το εύρος των αναγνωστών, ακροατών και θεατών που διαθέτει το κάθε μέσο, επιθυμούμε να κάνουμε χρήση του χώρου (εφημερίδων) και του χρόνου (ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού) με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο μακρά δημοσίευση και μετάδοση του ανωτέρω δελτίου καιρικών φαινομένων στα μέσα σας, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού.

3. Αλιευτικοί Σύλλογοι αποδέκτες του παρόντος όπως προνοήσουν για την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων μελών τους.

 4. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 22810 88888).

 5. Επίσης, περισσότερες λεπτομέρειες δίδονται στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (www.emy.gr).