Εντείνεται η ανησυχία, σχετικά με το ενδεχόμενο περικοπής των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο, κυρίως για τους δημοτικούς υπαλλήλους

“Θολό τοπίο” το μέλλον των Β.Α.Ε.

  • Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου, 2018 - 06:22

Αβέβαιο παραμένει ακόμη το τοπίο, σχετικά με το ζήτημα της αναπροσαρμογής των επιδομάτων Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Δημόσιο, που αφορά κυρίως τους εργαζομένους στους Δήμους και δη, στον τομέα της καθαριότητας.

Ενώ η υπόθεση φαίνεται να βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία, ανάμεσα στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δημόσιο, εκφράζουν έντονα τον προβληματισμό τους, σχετικά με το αποτέλεσμα, καθώς, μεταξύ των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας έναντι των θεσμών, περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για ευθυγράμμιση της επιδοματικής πολιτικής, ειδικά σε ό,τι αφορά το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταφράζουν σε περικοπές της τάξεως τουλάχιστον του 30%.

Αναλυτικά, σχετικά με τα επιδόματα, ορίζεται επακριβώς, ότι “ως προηγούμενη δράση, (i) θα θεσπιστεί νομοθεσία για τον εξορθολογισμό επιδομάτων για επικίνδυνες και επικίνδυνες εργασίες (βαρέα και ανθυγιεινά), μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπειρογνωμοσύνης από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης”.

Όπως σημειώνεται από τους κύκλους των συνδικαλιστών της ΑΔΕΔΥ, οι περικοπές θα επηρεάσου περίπου 90.000 δημοσίους υπαλλήλους, με περισσότερους από τους μισούς εξ αυτών, να είναι οι εργαζόμενοι στους δήμους, κυρίως όσοι εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας, δεδομένου, ότι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται από πλευράς των εκπροσώπων των εργαζομένων στο δημόσιο, το ύψος του επιδόματος για την κατηγορία των δημοτικών υπαλλήλων αγγίζει τα 150 ευρώ, ποσό υπερπολλαπλάσιο άλλων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ισχύον, από το 2012 πλαίσιο, για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχουν θεσπιστεί τρεις κατηγορίες, με την Γ. Κατηγορία να λαμβάνει 35 ευρώ, τη Β. Κατηγορία, να λαμβάνει 70 ευρώ και την Α. Κατηγορία να λαμβάνει 150 ευρώ.

Οι καθυστερήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά και οι απαιτήσεις των θεσμών, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σε δημοτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα, τόσο η ΑΔΕΔΥ όσο και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, να έχουν προβεί σε κινητοποιήσεις, με προοπτική κλιμάκωσης, ενάντια στις ενδεχόμενες περικοπές. Σε κάθε περίπτωση η ΚΥΑ, με την οποία θα προσδιορίζονται οι νέοι δικαιούχοι, όπως επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις του Β.Α.Ε. αναμένεται να εκδοθεί το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2019.