Κατασκευή ελεγχόμενου χώρου προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων στην Πάρο

  • Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2019 - 15:45
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης κι ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας προχωρά στην κατασκευή ελεγχόμενου χώρου προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων στον παραλιακό της Παροικιάς.
 
Τα οικιακά απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται σε χωριστούς κάδους. 
 
 
Ο Δήμος Πάρου προστατεύει στην πράξη το περιβάλλον και ελαχιστοποιεί την ενόχληση που προκαλείται από την ύπαρξη των σκουπιδιών στην καθημερινότητα των δημοτών.
Ετικέτες: