Ανανκοίνωση για τους Κτηνοτρόφους και τους ζωέμπορους

  • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 13:00

Προκειμένου να προγραμματίσουμε την λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου κατά την προ του Πάσχα περίοδο, παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους για σφαγές να το δηλώσουν μέχρι τη Δευτέρα 18 Απριλίου στο Δήμο τηλ. 2285360201 ώστε εγκαίρως ο Δήμος να ζητήσει αποστολή Κτηνιάτρου και να προβεί στις απαιτούμενες άλλες ενέργειες.

Ετικέτες: