Aίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλη την επικράτεια

«Όλα τα νήπια 4-6 ετών στο Νηπιαγωγείο»

  • Τρίτη, 3 Απριλίου, 2018 - 06:22

Υπέρ του αιτήματος της εκπαιδευτικής κοινότητας για άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα νήπια από τεσσάρων έως έξι ετών, αποκλειστικά στο νηπιαγωγείο, τάσσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου, Τήνου, Μυκόνου.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, η ψήφιση του άρθρου 33, που αφορά στο ένα έτος υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, αποτελεί σήμερα, όπως και το 2006, μια σημαντική εξέλιξη που διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων σε σχέση με το αίτημα της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Τονίζει μάλιστα πως, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς όλο το προηγούμενο διάστημα απέτρεψαν τα σχέδια για συγχωνεύσεις σχολών και ενιαιοποίηση των ηλικιών 1 έως 6 ετών και ξεκαθάρισαν το «θολό τοπίο» των σπουδών, των ηλικιών και επαγγελματικών χώρων. «Απέτρεψε επίσης τις πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, η οποία ουσιαστικά ζητούσε την αποκοπή των νηπιαγωγείων από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημόσια εκπαίδευση. 

Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος θεωρεί πως, η υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο για τα νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων ετών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 33 παρ. 3 του  νόμου, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα για το σύνολο της επικράτειας και όχι σταδιακά από το έτος 2018-2019.

Επιφυλάξεις για τους σκοπούς της κυβέρνησης

Ωστόσο, σημειώνει πως, η στάση που κρατά το υπουργείο Παιδείας δημιουργεί στους εκπαιδευτικούς σοβαρές ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις του, καθώς η θεσμοθέτηση της δίχρονης προϋποθέτει να μην υπάρξει καμιά υποχρέωση δαπάνης για το δημόσιο (π.χ σε διορισμούς νηπιαγωγών). «Η απουσία ρητής πρόβλεψης στην παροχή της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης αποκλειστικά από το δημόσιο νηπιαγωγείο συντηρεί την ύπαρξη διπλού δικτύου στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και σηματοδοτεί την παραχώρηση της εφαρμογής εκπαιδευτικών διαδικασιών σε δομές και φορείς που δεν ανήκουν στο δημόσιο σχολείο. Το υπουργείο δεν δείχνει να δεσμεύεται για το δημόσιο νηπιαγωγείο, αλλά παραπέμπει τα πάντα σε βάθος χρόνου μετά από διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αναγορεύεται ξαφνικά σε ρυθμιστή των θεμάτων παιδείας».

Τα απαιτούμενα βήματα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου κρίνονται η ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, η υλοποίηση των απαραίτητων μόνιμων διορισμών και η ίδρυση νέων νηπιαγωγείων, κάτι που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν συμβαίνει, από το 2010 μέχρι σήμερα, εξαιτίας της πολιτικής των μνημονίων και των περικοπών. Μάλιστα, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως, από το 2006, όταν με τον Ν. 3518 θεσμοθετήθηκε το ένα έτος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό, σημειώθηκε ένα κύμα μαζικής ίδρυσης νηπιαγωγείων. «Ως το 2010 κτίστηκαν 392 νέα νηπιαγωγεία».

Στην κατεύθυνση της άμεσης θεσμοθέτησης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο και στο πλαίσιο της ενιαίας υποχρεωτικής δεκατετράχρονης εκπαίδευσης (δίχρονη και δωδεκάχρονο ενιαίο σχολείο) για όλη την επικράτεια, η θέση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στις Τριμερείς Επιτροπές που συγκροτούνται σε κάθε δήμο θα είναι η άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου και Μυκόνου.

Επιπλέον, κρίνει επιβεβλημένη τόσο τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από πλευράς των Δήμων και του Υπουργείου Παιδείας για να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο όλα τα προνήπια στο Δημόσιο  Νηπιαγωγείο, όσο και την άμεση ίδρυση παραρτημάτων νηπιαγωγείων και τη συγκρότηση τμημάτων με βάση τις θέσεις του κλάδου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σύλλογος εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις στο κτηριακό πρόβλημα - με ενοικίαση κατάλληλων χώρων-  και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός-προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων και ανέγερση κτηρίων.