Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου

  • Πέμπτη, 14 Ιουνίου, 2018 - 15:47

Σε συνέχεια της από 12-06-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκε το θέμα της εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάρου στον οικισμό της Παροικίας και στην οποία υπήρξαν πολλά ερωτήματα σχετικά με εργασίες μετρήσεων που διενεργούνται στο δημοτικό οδικό δίκτυο, τις ακολουθούμενες διαδικασίες ανάθεσης αυτών και τον εισηγητή της πρότασης αυτής, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου καθιστά γνωστό ότι:Μετά την ενημερωτική συνάντηση με τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κ. Ι. Γκόλια, τις προτάσεις των φορέων και την αναγκαιότητα για τη λήψη νέων μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, καταρχάς εισηγηθήκαμε να συμπεριληφθεί στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, η υπηρεσία με τίτλο: "Καταμέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα κατά την περίοδο αιχμής έτους και την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων". Η αναμόρφωση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2018 και από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

Την ανωτέρω πρόταση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της εισηγηθήκαμε προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου και την Επιτροπή Κοινότητας Ζωής....".

 

Η συνέχεια του σημειώματος, στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.