Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων

Τα Παιδιά της Στέγης Ανηλίκων και Εφήβων

ευχαριστούν θερμά τον κ. Νίκο Δαλέζιο για το ποσό των 200 ευρώ. Το προσωπικό το S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ για το ποσό των 40 ευρώ στην μνήμη Αρακά. Την κ. Κουμουτσάκου Μάρθα για το ποσό των 30 ευρώ που προσέφερε στη μνήμη του θείου της Γιώργου

Αριθμός Φύλλου: 
5062