αειφόρος

Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών

Στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών και Προσέγγισης LEADER έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.e-cyclades.gr δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Το...

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

  • Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, 2013 - 10:45

Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 2.30 μ.μ. έχουν όσοι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών του άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, της Αναπτυξιακής...