ανάπλαση παραλίας Αζολίμνου

Παρουσίαση προμελέτης ανάπλασης παραλιακού μετώπου Αζολίμνου

Την προμελέτη της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Αζολίμνου παρουσίασε το αρμόδιο μελετητικό γραφείο στους κατοίκους και τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Μάννα, στο πλαίσιο της σημερινής λαϊκής συνέλευσης που έλαβε χώρα στην ενοριακή αίθουσα του χωριού με πρωτοβουλία της Δημοτικής...