αναβαθμίδες

Ο Δήμος Άνδρου ζητά εκτάσεις με εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες

Εκτάσεις γης με αναβαθμίδες (αιμασιές) που είχαν καλλιεργηθεί στο παρελθόν αλλά πλέον έχουν εγκαταλειφθεί αναζητά ο Δήμος Άνδρου, στο πλαίσιο πρότασης LIFE που θα κατατεθεί και στο οποίο θα συμμετέχει. Η συγκεκριμένη πρόταση, που γίνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους φορείς, αφορά στην...