δασικές πυρκαγιές

Αφίσες του Δήμου Πάρου για την πρόληψη πυρκαγιών

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Προβολή ψηφιακών αφισών για δασικές πυρκαγιές στις ιστοσελίδες», ο Δήμος Πάρου διαβιβάζει συνημμένα δύο αφίσες (ελληνική και ξενόγλωσση) με συνοπτικές οδηγίες προστασίας για μέτρα προφύλαξης και προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές και...