έλεγχος ύδατος

Έλεγχος θαλάσσιου ύδατος στην περιοχή του Απόλλωνα Νάξου

Άκρως ικανοποιητικά και εντός των επιτρεπτών ορίων ήταν τα αποτελέσματα του αιφνίδιου ελέγχου του θαλάσσιου ύδατος στην περιοχή του Απόλλωνα, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Νάξου, μετά από σχετική καταγγελία.

Πιο συγκεκριμένα, στις 18 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τρεις...