Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης

Επαγγελματικά προγράμματα ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν συνέδριο σε δύο φάσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός και στη Θεσσαλονίκη 7 & 8  Οκτωβρίου...