Φιλόπτωχος Εταιρεία Ερμούπολης

Υποτροφίες σε φοιτητές από την Φιλόπτωχο Εταιρεία Ερμούπολης

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ, ως διαχειρίστρια του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΙΝΗ, ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή φοιτήτριες, που σπουδάζουν αποκλειστικά την ειδικότητα ιατρού ή νοσηλευτή, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την...