Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.ΔΥ

Στήριξη Κινητοποιήσεων ΟΤΑ Κυκλάδων

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, εκφράζει τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των υπαλλήλων και εργαζομένων των ΟΤΑ Α' & Β' Βαθμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.