πράσινος κάδος

Τα “ευρήματα” των πράσινων κάδων

“Εργαλείο” που επισημαίνει την αξία της κατεύθυνσης ενίσχυσης της ανακύκλωσης στη Σύρο αποτελεί η ειδική μορφολογική μελέτη Αστικών Στερεών Αποβλήτων που εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε προ ημερών, από κλιμάκιο του Πανεπιστημίου Κρήτης και της εταιρείας TOMRA Sorting προς τον Δήμο Σύρου –...