Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένταξη αγροτών - δικαιούχων σε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προδημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2018, η 2η πρόσκληση της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης θα...

Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Η πρόταση τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υποβλήθηκε από τη χώρα μας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 28 Ιουνίου 2017. Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε για την  αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του...