πρ΄σοτιμο

Βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα για τα απόβλητα

Ακριβά κοστίζουν στην Ελλάδα τα απόβλητα, καθώς επιβλήθηκε ποινή στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ύψους 10 εκ. ευρώ, λόγω του ότι δεν προχώρησε στην εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εχθές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε απόφαση για την επιβολή προστίμου 10 εκατομμυρίων κατ΄...