Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Δράσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στον τομέα της εκπαίδευσης

Το τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δια μέσου του εντεταλμένου συμβούλου Άγγελου Ανανία, συνεχίζει να υποστηρίζει και να προωθεί σημαντικές δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ενίσχυσης της φιλομάθειας που γίνονται στα νησιά μας. Αποδεικνύει μέσα από τις...