τουριστική προβολή Νοτίου Αιγαίου

Η ΠΝΑΙ προωθεί τον εναλλακτικό τουρισμό

  • Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου, 2019 - 14:49
  • 0 Σχόλια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής τουριστικής προβολής που ακολουθεί, προχωρά στην εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος για την ανάδειξη και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στο νησί και των σημείων εκείνων που παρουσιάζουν...