Υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας

Παραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες

Το μοντέλο ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας παρουσίασε πριν δύο ημέρες η Δημοτική Αρχή Μήλου, βασισμένο στις αρχές του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.

Η παρουσίαση αφορούσε τη μελέτη της εταιρείας Capital Energy Associates Ltd, η οποία έχει αναλάβει έργα μεγάλης κλίμακας...