Το σκίτσο της ημέρας

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: Για βιώσιμη πορεία"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς Λόγια"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Η αναγνώριση"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Γιατί όχι"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Σκάσε και κολύμπα" 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ηγετικός ρόλος"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Εγκώμια Μοσκοβίσι"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί ασφαλιστικού"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χαλάρη με θέμα: "Σταθερά και γρήγορα"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Άλλα λέει"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο το Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Αγρίεψε"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Θα την....κάνει"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Είπε"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Σκληρή και πρόθυμη"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Να τους ευχαριστήσουμε"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Τι άλλο...."

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Γραβάτα και λαιμοδέτης" 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Αποφάσεις"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Θέση Ευθύνης"

Σελίδες