Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Λιμενικά υπερ-ταμεία

Το σενάριο της δημιουργίας διαπεριφερειακών λιμενικών ταμείων, με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, προκρίνεται ως βέλτιστο, για την ενίσχυση του ελληνικού λιμενικού συστήματος, σύμφωνα με μελέτη ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Η...