ΔΟΥ Σύρου

Κατάσχεση του λογαριασμού του Γηροκομείου των Ταλάντων

Σήμερα, η ΔΟΥ Σύρου, κατάσχεσε αναγκαστικά το προϊόν Λογαριασμού του Γηροκομείου Ταλάντων της Ιεράς Μητρόπολης, που περιείχε το «αστρονομικό» ποσό των 11.000 € (!), που αφορούσαν τις δαπάνες για τα αναλώσιμα είδη της Νοσηλείας των γερόντων και την τροφοδοσία του μηνός Μαρτίου, τη μισθοδοσία και...

ΔΟΥ Σύρου: Από σήμερα έως και τις 27 καταβολή οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων

Ανακοινώνεται ότι από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

Σύμφωνα με την επίσημη...