καθαρισμός λιμένα

Ευχαριστήρια επιστολή του Λιμενικού Ταμείου Σύρου στο ναυπηγείο για τον καθαρισμό του λιμένα Ερμούπολης

Αγαπητοί κύριοι, 

Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τη Διοίκηση, όσο και το προσωπικό του ναυπηγείου, για την άμεση ανταπόκριση και πολύτιμη βοήθεια στις εργασίες καθαρισμού του λιμένα Ερμούπολης. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι...