Πηγάδι

Η φωτογραφία της ημέρας

Πηγάδι

Νίκος Σταυλάς