πόσιμο

Υδάτινοι πόροι και νησιά

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013”, το έργο της προμήθειας νέας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κ.μ. για το δήμο Τήνου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη δημοτική αρχή και η ένταξή του προχώρησε με απόφαση του Περιφερειάρχη...

Νέα μέθοδος με περιβαλλοντικά οφέλη

Στην εγκατάσταση τριών νέων μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, χωρίς χημικές ουσίες, προχωρά η ΔΕΥΑ Πάρου.

Σε ανάλογη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, τονίζεται ότι η εν λόγω ενέργεια πολλαπλασιάζει τα οφέλη όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος...