Αφαλάτωση Παροικιάς: Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί τέθηκε σε λειτουργία

  • Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2019 - 16:49

Το έργο που εγκαινιάστηκεσήμερα το πρωί αφορά στην κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης,απόδοσης 2.500 m3/hπόσιμου νερού ημερησίως,με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης,στη θέση «Πέπονας» στην Παροικιά.

Στην παραπάνω θέση έχουνήδη εγκατασταθεί από τονΔήμο Πάρου, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίαςτου έκτασης 8.321,00 m2:

α) δύο φορητές μονάδες αφαλάτωσης με τημέθοδο της αντίστροφη όσμωσης, δυναμικότητας 1.250 m3/ημέρα πόσιμου νερού έκαστη,

β) τέσσερις δεξαμενές (δύο για την τροφοδοσία θαλασσινού νερού και δύο για την αποθήκευση του καθαρού νερού), χωρητικότητας 200 m3 έκαστη, σε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης έχουν κατασκευαστεί από τηΔημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

α) τέσσερις γεωτρήσεις άντλησης δυνατότητας άντλησης 90m3/ώρα η κάθε μία και

β) Το τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού από το όριο του οικοπέδου έως το συλλέκτη των γεωτρήσεων.

Τα συνοδά τεχνικά έργαπουκατασκευάστηκανπεριλαμβάνουν:

• Το τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού

• Αγωγό από τονσυλλέκτη των γεωτρήσεων μέχρι το φρεάτιο των γεωτρήσεων

• Αγωγόαπό το φρεάτιο των γεωτρήσεων μέχρι την στάθμη άντλησης των γεωτρήσεων διασύνδεση των γεωτρήσεων

• Αγωγό διάθεσης άλμης που αποτελείται από χερσαίο τμήμα 265mπερίπου και υποθαλάσσιο τμήμα 100 mπερίπου που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα.

• Αγωγό μεταφοράς πόσιμου νερού από το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού έως το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

• Τα φρεάτια (γεωτρήσεων, ελέγχου γεωτρήσεων, φρεάτιο συλλέκτη θαλασσινού νερού), τoν συλλέκτη θαλασσινού νερού, τα υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου και ασφαλείας.

• Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, αντλιοστάσιο άλμης αντλιοστάσιο πόσιμουνερού).•Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού ισχύος 800 KVA, καθώς και

• Τους ηλεκτρολογικούς πίνακες κίνησης τύπου «πίλλαρ»των αντλιοστασίωνκαι όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρών ρευμάτων και αυτοματισμού και ελέγχου) για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων αφαλάτωσης.

Με το έργο αυτό, το νησί της Πάρου θα διαθέτει μία επιπλέον ολοκληρωμένη σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης, φιλική προς το περιβάλλον, που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό κόστος λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος σε δήλωσή του, τόνισε «Η αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων μας αποτελεί μέρος της υπεύθυνης πολιτικής και της επιμονήςμας, να επιλύουμε συντονισμένα τα προβλήματα που ταλανίζουν το νησί μας, όπως η ικανοποιητική ύδρευση. Με την πλήρη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης εξασφαλίζουμε την επαρκή ύδρευση στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, της Πούντας, της Αλυκής και της Αγκαιριάς. Παράλληλα αποδεσμεύουμε χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού από τις γεωτρήσεις ανατολικά του νησιού, ώστε να τροφοδοτούνται καλύτερα η ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, ο Αρχίλοχος και η Μάρπησσα. Η επάρκεια του πολυτιμότερου αγαθού, του πόσιμου νερού,μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένη.»

Ετικέτες: