Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινου στο Συντονιστή της Α.Δ.Α. κ. Θεοδωρίδη

"Η Αποκεντρωμένη να αποκαταστήσει τη νομιμότητα"

  • Τρίτη, 7 Νοεμβρίου, 2017 - 12:44

Με έγγραφο που απέστειλε στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Νίκο Θεοδωρίδη (στις 3.11.2017 με α.π. Οίκ. 287), ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ζητά να επισπευσθούν οι ενέργειες και να ενημερωθεί «για τα αποτελέσματα των ενεργειών της που αφορούν τον έλεγχο υπηρεσιακής λειτουργίας και συμπεριφοράς στελεχών τής Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτά έχουν αναφερθεί σε έγγραφά του, αλλά και σε σχετικές εντολές για αντίστοιχο έλεγχο που έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών.»
Επισημαίνει επίσης «ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα και περιέργως δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση. Εξυπακούεται ότι η κοινοποίηση μιας γενικόλογης ή αόριστης απάντησης δεν δίνει λύση στα αδιέξοδα που δημιουργούνται καθημερινά και στα εμπόδια που καθημερινά υψώνονται στην προσπάθειά του να ασκήσει τις αρμοδιότητές του.»