Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου"

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Εις μνήμη των Εμμανουήλ και Γεωργίου Δ. Καπέλλα, από τη σύζυγό του Ιωάννα, 20,00 ευρώ. Εις μνήμη των γονέων του Γεωργίου και Ελπίδας Κρητικού, τα παιδιά τους Ισίδωρος και Μαρία Κρητικού, 50,00 ευρώ και σε αναγκεμένη οικογένεια 50,00 ευρώ

Αριθμός Φύλλου: 
5040