Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων

Τα Παιδιά της Στέγης Ανηλίκων ευχαριστούν

θερμά τον Δικηγορικό Σύλλογο για τη δωρεά των 500 ευρώ.

Ευχαριστούν θερμά και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πάγου για το ποσό των 300 ευρώ.

 

Αριθμός Φύλλου: 
5052