Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου"

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

 

Εις μνήμη Πρίντεζη Μάρκου, αντί στεφάνου από Καπέλλα Δημήτριο 50,00 ευρώ. Εις μνήμη των γονέων του ο π. Τσιουχάρης Αλέξανδρος 100,00 ευρώ. Εις μνήμη Πρίντεζη Μάρκου αντί στεφάνου από Δούναβη Νικόλαο 40,00 ευρώ

Αριθμός Φύλλου: 
5056