Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου"

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Στη μνήμη της γιαγιάς της Ρόζας Βαμβακάρη, η εγγονή της Ρόζα Βαμβακάρη, 10,00 ευρώ.

Για τη συμπλήρωση 4 ετών, από το θάνατο του πατέρα τους Εμμανουήλ Ζουλουφού, από τις οικογένειες του Μιχάλη και του Άγγελου Ζουλουφού, 50,00 ευρώ.

Αριθμός Φύλλου: 
5080