Αναγγελία Γάμου Ζαγοριανού Ιωάννη και Αλβέρτη Ευαγγελίας - Φωτεινής

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5084