Αναγγελία Γάμου Πέτρου Καρρά και Μαρίας Γονιού

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5114