Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος επί της οδού Χίου (πρώην φούρνος Πιτσικάλη)

  • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 09:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Eρμούπολη 03/05/2019

Αρ. Πρωτ.: 9213

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και από ώρας 10:00 μέχρι 10:30 θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος επί της οδού Χίου (πρώην Φούρνος Πιτσικάλη) Δ.Κ Ερμούπολης.

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 1.275,00 € πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου .

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί, ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 στο ίδιο μέρος και ώρα.

Πληροφορίες κ Αντωνία Βουτσίνου τηλ.2281361019.

Ερμούπολη 03-05-2019

Αλέξανδρος Αθανασίου

Αντιδήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης

Αριθμός Φύλλου: 
5119