Διακήρυξη Εκποίησης Ακινήτου της Πτωχής Εταιρείας ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY

ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 292/15-11-2018 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ μου δόθηκε η άδεια όπως εκποιήσω ένα αγροτεμάχιο της πτωχής ευρισκόμενο στη θέση ΑΛΕΟΜΑΝΤΡΑ η ΑΛΟΓΟΜΟΝΑΝΔΡΑ (στο ακρωτήριο Αλογομάντρα στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Μυκόνου ) της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου στη περιοχή Ορνός επιφανείας μειωμένης από 4.244 τμ σε 3.342,84 τμ (λόγω εφαρμογής της ζώνης αιγιαλού). Η θέση του ορίζεται από τις συντεταγμένες Χ: 615745.317 ,Y :4140582.878 ,ενώ απέχει απόσταση 2.250 μ. περίπου από τον Ορνό, 350 μ. περίπου από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ. –Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ), 5.150 μ. από το λιμάνι της Μυκόνου και 4.600 μ. περίπου από τον Διεθνή Αερολιμένα της Μυκόνου. Έχει σχήμα πολύπλευρο , οριζόμενο από 5 κορυφές , έδαφος με μεγάλη σχετικά κλίση προς τη θάλασσα και Νοτιοανατολικά συνορεύει με βραχώδη ακτή και είναι εκτός σχεδίου, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.

Η εκποίηση του θα ξεκινήσει την 6-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00-13.00, με ενσφράγιστες προσφορές, τιμή πρώτης προσφοράς τις εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000€) και θα επαναλαμβάνεται, εάν δεν εμφανισθεί πλειοδότης η εάν δεν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή, τρείς (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές κάθε επόμενη εργάσιμη Πέμπτη δηλαδή την 13-6-2019, 20-6-2019, 27-6-2019 και σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδότη μια ακόμα φορά την 5-9-2019 ημέρα Πέμπτη. Ως τόπος πλειστηριασμού ορίσθηκε το κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά (πέμπτος όροφος – γραφείο 525).Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα (περιλαμβανομένου του κόστους νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, ο ΕΝΦΙΑ κλπ) βαρύνουν τον υπερθεματιστή.

Πειραιάς 14-5-2019

Ο Σύνδικος της Πτώχευσης

Πατρίκιος Γαβριήλ

Αριθμός Φύλλου: 
5139