Εκμίσθωση Χώρου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

  • Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2019 - 13:54
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:34
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ερμούπολη, 07-06-2019

Αρ. πρωτ: 11847

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και από ώρας 08:30 μέχρι 09:00 θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου εντός του πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής Δ.Κ Μάννα- μέσω δημοπρασίας –με σκοπό την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 40,00 € πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου .

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί, ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 στο ίδιο μέρος και ώρα.

Πληροφορίες κ Αντωνία Βουτσίνου τηλ.2281361019.

Ερμούπολη 07-06-2019

Αλέξανδρος Αθανασίου

Αντιδήμαρχος Σύρου -

Ερμούπολης

Αριθμός Φύλλου: 
5143