Αναγγελία Γάμου Κωνσταντίνου Μάρκελλου και Ελένης Στεργίου

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5159