Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων

Τα παιδιά της Στέγης

Ανηλίκων και εφήβων

ευχαριστούν θερμά

το Ίδρυμα Αγγελικούση για το ποσό των 900 ευρώ και τον Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων για το ποσό των 150 ευρώ στη μνήμη Εμμανουήλ Καλαβρού.

 

Αριθμός Φύλλου: 
5166