Περιλήψεις

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής του Κονε Νταουντα

 • Σήμερα - 12:33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 17-12-2018 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με την υπ’αρ. 2636δ’ έκθεσή μου για τον αγνώστου διαμονής εναγόμενο KONE NTAOYNTA (KONE DAOUDA...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5045

Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου

 • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:33

ΑΔΑ: 6Κ4ΛΩΗΟ-Λ15

ΑΔΑΜ: 18PROC004272749 2018-12-27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5034

Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου

 • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:30

ΑΔΑ: 7ΤΛΡΟΡ0Ρ-0ΞΣ

ΑΔΑΜ: 18PROC004264262 2018-18-12-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5034

Αναβάθμιση παιδικής χαράς Γαλησσά

 • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Έργων Υποδομής

Α.Π. : 27291/24-12-2018

ΕΡΓΟ:...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5034

Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθαρτων οικισμών Μεσσαριας και Λειβαδιών Δ.Ε Ανδρου

 • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:25

ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΨΙ-ΖΘΜ

AΔΑΜ: 18PROC004263116 2018-12-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5034

Συντηρήσεις - Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:23

ΑΔΑ: 7ΖΠΦΩΞΓ-ΨΑΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Πάρος  21/12/2018 

Αρ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5033

Προμήθεια καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας

 • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:20

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5033

Η/Μ Eγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίου

 • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:18

AΔΑ: 69ΛΥΟΡ0Ψ-ΔΟ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Νάξος,...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5033

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ

Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νάξος: 21/12/2018

Αριθ. Πρωτ. :22801

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5033

Εκμίσθωση ακινήτου - κτίσματος στην περιοχή Αστέρια

 • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ερμούπολη 21/12/2018

Αρ. πρωτ: 27247

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Από το Δήμο Σύρου-...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5033

Αποκατάσταση - Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής εγγαρών

 • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:00

AΔΑ: Ψ7ΝΚΩΚΗ-Θ9Ι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ Σ

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5033

Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Εμπορείου Θήρας

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:17

ΑΔΑ: ΩΝ5ΩΟΕΨΠ-ΜΓ2

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα: 20/12/2018

Αρ. Πρωτ.: 2842/2018

ΠΑΡΩΧΗ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρου σε ευπαθείς ομάδες

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Περίληψη απόφασης 193/2018 Δ.Σ. Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: 6ΞΡ5ΩΨΙ-2ΓΔ)

Θέμα: Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρου σε...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:08

ΑΔΑ: 62ΑΜΟΕΨΠ-0Α9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

Θήρα, 20 /12 /2018

Αρ. Πρωτ. : 2844/2018

ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:05

ΑΔΑ:7ΣΦ4ΩΗ6-7ΡΣ

ΑΔΑΜ: 18PROC004245121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 21-12-2018 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την αγνώστου διαμονής/έδρας Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «DE FRANCHESCHI ANDREA» και δτ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2019

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μύκονος, 20.12.2018

Αριθ. Πρωτ.: - 12710-

ΘΕΜΑ: Περίληψη Κανονιστικής Απόφασης «Περί...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Περίληψη για Αγνώστου Διαμονής Γκονζαλεζ Γιαριτσα

 • Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα στις δώδεκα (12) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ(2018) ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5029

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής της Lupsa Sica

 • Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 17-12-2018 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με την υπ’αρ. 2637δ’ έκθεσή μου για την αγνώστου διαμονής εναγόμενη LUPSA SICA του FILIPPE με...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5028

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας στης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:07

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5026

Σελίδες