Περιλήψεις

Προμήθεια αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ

 • Σήμερα - 15:33

ΔΑ: ΨΥΠΜΩΚΚ-ΣΨ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 16-05-2019

Αρ. Πρωτ.: -4447-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5127

Αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δ.Κ

 • Σήμερα - 15:26

ΑΔΑ:ΨΟΖΥΩΞΓ-ΖΣΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΔΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5127

Περί αιτήματος του Σωματείου Ιδιόκτητων Επιχ/σεων Ενοικιαζομενων Μοτοποδηλάτων & Μοτοσυκλετών του Δήμου Μυκόνου

 • Σήμερα - 10:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Γραφείο

Δημάρχου

Μύκονος, 14/05/2019

Αριθ. Πρωτ.: -4374-

ΘΕΜΑ:...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5126

Μίσθωση ακινήτου - αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό της Παροικίας

 • Σήμερα - 10:10

AΔΑ: 6ΨΓΘΩΞΓ-Π2Γ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5126

Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες και αποπαρασιτώσεις αδέσποτων σκύλων

 • Χθες - 10:42

ΑΔΑ: Ρ9ΝΞΩΡΝ-ΨΚΗ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΗΡΑ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5125

Περίληψη πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης κυλικείου

 • Χθες - 10:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:84001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5125

Στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία & κεφαλοποίηση κοινής προσέγγισης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια του Δήμου Θήρας

 • Χθες - 10:35

ΑΔΑ: ΨΟΧΔΩΡΝ-ΔΩΟ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΗΡΑ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5125

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών για μέσα μαζικής μεταφοράς στο Δήμο Θήρας

 • Χθες - 10:31

ΑΔΑΜ: 19PROC004931401

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Δημοσιευτέα στον Ελληνικό Τύπο

ΑΔΑ: 60ΤΧΩΡΝ-9ΗΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5125

Εκμίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήματος Νικολάου Ανδρουλή

 • Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2019 - 11:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Φ.Ε.Ε. (Γηροκομείο Αγ. Παντελεήμονα) ανακοινώνει ότι από 07/05/2019 έως και 27/05/2019 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ενός ισογείου...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5124

Δημοπρασία εκμίσθωσης με εργασίες ανακατασκευής ακινήτου του Πανελληνίου Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου

 • Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2019 - 11:16

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

ΝΠΔΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5124

Μίσθωση ακινήτου για αποθήκη τροφίμων και ειδών της Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

 • Τρίτη, 14 Μαΐου, 2019 - 09:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη, 10-05-2019

Αριθμ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5123

Περίληψη επίδοσης δικογράφου αγνωστης διαμονής

 • Τρίτη, 14 Μαΐου, 2019 - 09:24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Στις 7 Μαίου 2019 η Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου Αικατερίνη Δουράτσου, που έχει έδρα στην οδό Πάρου 6...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5123

Περίληψη καταστατικού σωματείου με την επωνυμία ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την με αριθμό 4/2019 Διάταξη Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης τροποποιήθηκε το σύνολο των 22 άρθρων του καταστατικού του Σωματείου με την...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5122

Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Χρήστου Στουραϊτη

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου στην Αθήνα Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας της επιτάσσουσας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40)...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5122

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:14

ΑΔΑ: 6Ξ22ΩΞΓ-ΣΙΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5122

Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 1861

Ημ/νια: 07-05-2019

Κωδικός CPV : 45262600-7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5121

Εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση λειτουργίας γραφείου του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος: 08-05-2019

Αριθ. πρωτ. ΚΑΠΑ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5121

Δαπάνες Φύλαξης κτιρίων

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:02

ΑΔΑ: 7ΧΙΙΩΚΚ-0ΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 07/05/2019

Αριθ. Πρωτ: -4189-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5121

Εκμίσθωση δυο ισογείων χώρων

 • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 10:30

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ –

ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5120

Εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση λειτουργίας γραφείου αυτοκινήτων

 • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 10:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ

Ερμούπολη 07-05-2019

Αριθμ. Πρωτ.: ΚΑΣΟΒ/...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5120

Σελίδες