άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Καθορισμός αδειών άσκησης υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου

Η ΄Επαρχος  Π.Ε. Θήρας ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου  Θήρας και Θηρασιάς,  ότι εκδόθηκε η Απόφαση με  ΑΔΑ:6Ω0Χ7ΛΞ-ΞΓΥ  «Καθορισμός αριθμού Αδειών Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και καταβαλλόμενου τέλους για τον Δήμο Θήρας, σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014», ως κάτωθι:
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ:...