Αγία Λαύρα

Η φωτογραφία της ημέρας

Αγία Λαύρα

Αντώνης Ρούσσος