αιτήματα υπαλλήλων

Ενοχλεί η κριτική

Να διασπάσει την ενότητα των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων επιδίωξε – ατυχώς – η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, οπότε και τέθηκαν επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα που βιώνουν στην εργασιακή καθημερινότητά τους, αφού η...