ακινησία οχημάτων

Μεταβολές για την αναγκαστική ακινησία οχημάτων

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων αναφορικά με το εάν, οχήματα που καταλαμβάνονται ως ανασφάλιστα, δύνανται εφεξής να τίθενται σε αναγκαστική ακινησία, η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22, παρ. 6, του ν. 2367/1953, χωρεί έκπτωση των τελών...

Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για την ακινησία οχημάτων

Διευκρινίσεις σχετικά με την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας παρέχονται μέσω εγκυκλίου του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία...