ανακατασκευή βελτίωση δικτύου ύδρευσης ποσειδωνίας

Σε κατεύθυνση βελτίωσης το δίκτυο ύδρευσης

Έργα, μεγάλης έκτασης, λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ποσειδωνίας και των Αγκαθωπών, στο πλαίσιο του έργου "Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα, νήσου Σύρου".

Από το σημείο της διασταύρωσης της Ποσειδωνίας, έως και την διασταύρωση, με το δρόμο των Αγκαθωπών,...