Αναπτυξιακή Εταιρία

Τελευταία συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Αιγαίου για το 2014

Πραγματοποιήθηκε σήμερα , 29-12-2014 , η τελευταία συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Αιγαίου για το 2014.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ :

  • Ορίστηκαν εκπρόσωποι της στις συμπράξεις που συμμετέχει και υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • Έγινε απολογισμός για
  • ...