Αναστασία Λυγνού

Εξώδικη απάντηση Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στην Αναστασία Λυγνού

ΕNΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Τoυ Ο.Τ.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡ-ΜΟΥΠΟΛΕΩΣ , όπως...