αναστήλωση

Πρόοδος εργασιών στο Δεσποτικό

Την πρόθεση συνδρομής στις προσπάθειες ανάδειξης του Δεσποτικού και τις σχετικές εργασίες ανασκαφής και αναστήλωσης που προωθούνται σε αυτό, με συστηματικό τρόπο, εξέφρασε το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, υπερψηφίζοντας την πρόταση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου.

Στο πλαίσιο της ειδικής...