ΑΝΔΩ ΑΕ

Έγκριση πρόσκλησης CLLD της ΑΝΔΩ ΑΕ από την ΕΥΔ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ ΕΠ) ενέκρινε το σχέδιο πρόσκλησης που αφορά σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, ΑΝΔΩ ΑΕ.

Πρόκειται για την 1ης Πρόσκληση για την υποβολή...